Think of your profit

 

Kontaktirajte nas na +385 42 301 601
                          +385 42 898 1136
Kompanija

Kompanija Integra osnovana je 2007. godine sa namjerom istraživanja i razvoja složenih informatičkih rješenja.

Poduzeće je u samom početku rada integriralo Ivoru - školu informatike (www.ivora.eu) u svoj poslovni sustav, što je doprinjelo koncentraciji kvalitetnih kadrova.

Organizacijska složenost od gotovo 2000 polaznika, više desetaka predavača i organizacijskih voditelja doprinjele su kontinuiranom osnaživanju kompanije u managerskom smislu, sljedom čega je postignuta izvrsnost u rješavanja vrlo složenih tehničkih rješenja, a time i stroja Integra i3.

Sjedište kompanije je u Varaždinu i sa svojim proizvodnim kapacitetom od 100 strojeva mjesečno u mogućnosti je zadovoljiti potrebu lokalnog- nacionalnog tržišta.

Modularni pristup organizacijskom stanju potrebe garantira fleksibilnost kapaciteta, čime smo u stanju pozitivno odgovoriti na zahtjeve tržišta u bilo kojim količinama.


Inovativni proizvod uvijek vodi u potrošački uspjeh i naš moto gasi:

Think of your profit“.


Integra d.o.o. za konzalting i upravljanje, Trg kralja Tomislava 4, 42000 Varaždin. Društvo je upisano u sudski registar na Trgovačkom sudu u Varaždinu pod brojem 070081053.
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Uprava tvrtke: Rajko Ivošević, mag. inf.

Izvod iz sudskog registra Transakcijski račun otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, IBAN: HR8224840081105989284



Fotogalerija